محل تبلیغات شما

جام پروژه های داده کاوی
azsoftir.com
09367292276
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
مشاوره انجام پایان نامه و پروژه های داده کاوی متن کاوی و بیگ دیتا مشاوره و انتخاب موضوع پایان نامه
تحویل مرحله به مرحلهانجام پروژه ها و پایان نامه های داده کاوی (Data Mining) در زمینه های
رده بندی (Classification)
خوشه بندی (Clustering)
پیش بینی (Prediction)
متن کاوی(Text mining)

azsoftir.com
09367292276
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com

 

انتخاب ویژگی (Feature Selection)

قواعد انجمنی (Association Rules)
انجام پروژه و پایان نامه ها ی با روش تحلیل پوششی داده ها با نرم افزار EMS
و …استفاده از الگرویتم های
۱ -شبکه عصبی مصنوعی(ANN)
۲ – شبکه های عصبی مصنوعی (RBF)
۳ – درخت تصمیم با شاخص جینی و آنتروپی
۴ – بگینگ و بوستینگ
۵ – ماشین بردار پشتیبان
۷ – سیستم استنباط بیزین
۸-الگوریتم ژنتیک , ازدحام ذرات
۹-الگوریتم های فراابتکاری
۱۰-قواعد همسایگی با fp-growth,apriory
۱۳-تحلیل نتایج با رسم نمودار Roc
۱۱-انواع مختلف روش های انتخاب ویژگی:شاخص ریلیف، ازدحام ذرات،شاخص جینی و …
۱۵-انواع روش های نمونه برداری و بیش نمونه گیری
۱۶-روش های حل مشکل رده نامتوازن
۱۷-تشخیص داده پرت

azsoftir.com
09367292276
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com

 

۱۸-تشخیص

جام پروژه های داده کاوی
azsoftir.com
09367292276
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
مشاوره انجام پایان نامه و پروژه های داده کاوی متن کاوی و بیگ دیتا مشاوره و انتخاب موضوع پایان نامه
تحویل مرحله به مرحلهانجام پروژه ها و پایان نامه های داده کاوی (Data Mining) در زمینه های
رده بندی (Classification)
خوشه بندی (Clustering)
پیش بینی (Prediction)
متن کاوی(Text mining)

azsoftir.com
09367292276
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com

 

انتخاب ویژگی (Feature Selection)

قواعد انجمنی (Association Rules)
انجام پروژه و پایان نامه ها ی با روش تحلیل پوششی داده ها با نرم افزار EMS
و …استفاده از الگرویتم های
۱ -شبکه عصبی مصنوعی(ANN)
۲ – شبکه های عصبی مصنوعی (RBF)
۳ – درخت تصمیم با شاخص جینی و آنتروپی
۴ – بگینگ و بوستینگ
۵ – ماشین بردار پشتیبان
۷ – سیستم استنباط بیزین
۸-الگوریتم ژنتیک , ازدحام ذرات
۹-الگوریتم های فراابتکاری
۱۰-قواعد همسایگی با fp-growth,apriory
۱۳-تحلیل نتایج با رسم نمودار Roc
۱۱-انواع مختلف روش های انتخاب ویژگی:شاخص ریلیف، ازدحام ذرات،شاخص جینی و …
۱۵-انواع روش های نمونه برداری و بیش نمونه گیری
۱۶-روش های حل مشکل رده نامتوازن
۱۷-تشخیص داده پرت

azsoftir.com
09367292276
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com

 

۱۸-تشخیص داده پرت محلی

انجام پروژه های رپیدماینر در کوتاهترین زمان ممکن با کمترین قیمت با مشاوره وآموزش اجرای پروژه
انجام پروژه های داده کاوی با مشاوره و آموزش کامل

جهت مشاوره و یا کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره های ذیل تماس بگیرید و یا برای ثبت سفارش آنلاین به وب سایت زیر مراجعه نمایید.
شماره تماس ایوبی
azsoftir.com
09367292276
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com

جام پروژه های داده کاوی
azsoftir.com
09367292276
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
مشاوره انجام پایان نامه و پروژه های داده کاوی متن کاوی و بیگ دیتا مشاوره و انتخاب موضوع پایان نامه
تحویل مرحله به مرحلهانجام پروژه ها و پایان نامه های داده کاوی (Data Mining) در زمینه های
رده بندی (Classification)
خوشه بندی (Clustering)
پیش بینی (Prediction)
متن کاوی(Text mining)

azsoftir.com
09367292276
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com

 

انتخاب ویژگی (Feature Selection)

قواعد انجمنی (Association Rules)
انجام پروژه و پایان نامه ها ی با روش تحلیل پوششی داده ها با نرم افزار EMS
و …استفاده از الگرویتم های
۱ -شبکه عصبی مصنوعی(ANN)
۲ – شبکه های عصبی مصنوعی (RBF)
۳ – درخت تصمیم با شاخص جینی و آنتروپی
۴ – بگینگ و بوستینگ
۵ – ماشین بردار پشتیبان
۷ – سیستم استنباط بیزین
۸-الگوریتم ژنتیک , ازدحام ذرات
۹-الگوریتم های فراابتکاری
۱۰-قواعد همسایگی با fp-growth,apriory
۱۳-تحلیل نتایج با رسم نمودار Roc
۱۱-انواع مختلف روش های انتخاب ویژگی:شاخص ریلیف، ازدحام ذرات،شاخص جینی و …
۱۵-انواع روش های نمونه برداری و بیش نمونه گیری
۱۶-روش های حل مشکل رده نامتوازن
۱۷-تشخیص داده پرت

azsoftir.com
09367292276
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com

 

۱۸-تشخیص داده پرت محلی

انجام پروژه های رپیدماینر در کوتاهترین زمان ممکن با کمترین قیمت با مشاوره وآموزش اجرای پروژه
انجام پروژه های داده کاوی با مشاوره و آموزش کامل

جهت مشاوره و یا کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره های ذیل تماس بگیرید و یا برای ثبت سفارش آنلاین به وب سایت زیر مراجعه نمایید.
شماره تماس ایوبی
azsoftir.com
09367292276
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com

داده پرت محلی

انجام پروژه های رپیدماینر در کوتاهترین زمان ممکن با کمترین قیمت با مشاوره وآموزش اجرای پروژه
انجام پروژه های داده کاوی با مشاوره و آموزش کامل

جهت مشاوره و یا کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره های ذیل تماس بگیرید و یا برای ثبت سفارش آنلاین به وب سایت زیر مراجعه نمایید.
شماره تماس ایوبی
azsoftir.com
09367292276
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com


انجام پروژه های داده کاوی

پروژه آماده داده کاوی با وکا (weka)

آموزش کامل داده کاوی با weka

هزینه انجام پروژه داده کاوی

های ,comazsoftir ,com0936729227609367292276azsoftir@gmail ,داده ,پروژه ,کاوی ,com0936729227609367292276azsoftir@gmail comazsoftir ,های داده ,پروژه های ,comazsoftir com0936729227609367292276azsoftir@gmail ,داده کاوی ,com0936729227609367292276azsoftir@gmail comazsoftir com0936729227609367292276azsoftir@gmail ,comazsoftir com0936729227609367292276azsoftir@gmail comazsoftir ,azsoftir com0936729227609367292276azsoftir@gmail comazsoftir ,انتخاب موضوع پایان

مشخصات

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
مهندس ای تی وب سایت رسمی دکتر سید محمود مدرسی نسیم آر دانلود | دانلود فیلم دانلود سریال دانلود آهنگ Go Download میک میک انواع دستگاه آسیاب رومیزی ماین کرافت ایران اموزش ماین کرافت. dtheange فروشگاه معرفی اجناس ارزان